formålet er

At arbejde for rehabilitering til mennesker, der lever med kronisk stress, sygdom og/eller kroniske smerter, ved at tilbyde et mindfulnessbaseret selvomsorgs- og rehabliteringsprogram.

At medvirke til at informere og formidle viden til sundhedspersonale, patientforeninger, jobcentre og andre relevante parter om MBR.

At indsamle midler gennem medlemskaber, sponsorater, donationer, uddelinger, arv og gaver. Midlerne anvendes til at stille MBR kurser til rådighed for mennesker med kronisk stress, sygdom og eller kroniske smerter, samt til foreningens drift.

At arbejde på at kvalitetssikre MBR-tiltag, efter gældende internationale standarder.

At udføre forprojekter og udviklingsprojekter indenfor MBR feltet.